Zoek & boek

Reizen met huisdier naar Engeland

Neem uw huisdier mee op een Stena Line ferry naar Engeland.

Voor het vervoer van huisdieren (hond/hulphond, kat of fret) met Stena Line op de ferryroutes naar Engeland is het van belang dat u op de hoogte bent van de, voor de EU, geldende regels ten aanzien van huisdieren.

In het geval van een Brexit zonder akkoord, kunnen de regels en voorschriften voor reizen met huisdieren veranderen. Raadpleeg onze veelgestelde vragen pagina voor meer informatie.


Met meer dan 5 huisdieren van/naar Engeland?

Neem dan contact met ons op via 0174-315811 of info.nl@stenaline.com.


Geen bezoek aan je huisdier tijdens de overtocht

Stena Line raad je aan om een plaats in de kennels te reserveren voor je huisdier(en). Als je je huisdier in je voertuig achterlaat, mag je tijdens de overtocht niet meer terugkeren naar de auto om je huisdier(en) te controleren of om welke andere reden dan ook als onderdeel van onze Covid-19-veiligheidsmaatregelen. Voor de gezondheid en veiligheid van je huisdier(en) die in een voertuig zijn achtergelaten, dien je voor ventilatie, voldoende voedsel en water tijdens de overtocht te zorgen.

Algemene vervoersvoorwaarden op de schepen

Om ons in staat te stellen de nodige formaliteiten op tijd klaar te kunnen hebben, vragen wij u 120 minuten voor vertrek aanwezig te zijn indien u reist op de route Hoek van Holland - Harwich. Voor overige routes geldt 60 tot 90 minuten voor vertrek.

Voor de reis


Voor welke dieren?
Het vervoer van honden/hulphonden, katten en fretten is gebonden aan de voorwaarden van het EU-dierenpaspoort. De dieren dienen minimaal 15 weken oud te zijn om te mogen reizen.

Verbod bepaalde hondenrassen
In het Verenigd Koninkrijk zijn de Pittbull, Japanse Tosa, Dogo Argentino en Fila Brasileiro helaas niet welkom. Het gaat hierbij niet alleen om de rashonden maar ook om alle honden die hierop lijken (kruisingen). Als een hond gevaarlijk/aggressief gedrag vertoont is in het Verenigd Koninkrijk de eigenaar altijd aansprakelijk voor alle schade en wordt de baas niet alleen beboet, maar kan hij ook veroordeeld worden voor het plegen van een strafbaar feit.

Geleidehonden
Geleidehonden reizen gratis en zijn toegestaan op de passagiersdekken en in de hutten met hun eigenaren, mits deze zichtbaar te herkennen zijn als geleidehond en passagiers moeten een medische indicatiebrief verstrekken voordat ze reizen. Zonder deze papieren mag de geleidehond niet samen met de reiziger in de hut reizen, maar moet in een van de kennels aan boord worden geplaatst.

Reizigers die met een assistentiehond in training reizen dienen de Guest Service aan boord op de hoogte te brengen. Neem voordat u op reis gaat in beide gevallen contact op met Stena Line 0174-315811, zodat wij het personeel aan boord kunnen informeren.

Geleidehonden vs emotioneel hulpdieren
Een geleidehond is een dier dat nodig is om een minder valide persoon te begeleiden of te helpen. Stena Line laat geleidehonden toe in de hut en in een speciaal gedeelte van het restaurant.

Emotionele hulpdieren, troostdieren en therapiehonden zijn geen geleidedieren en worden niet erkend door Stena Line. Zij moeten worden geplaatst in een kennel. Ook andere diersoorten, wild of gedomesticeerd, getraind of ongetraind, worden niet als geleidedieren beschouwd.

Bewijs van geleidehond: Een certificaat moet door de passagier worden verstrekt (een doktersbrief is geen geldig document)

Uitlaten
Zorgt u a.u.b. dat uw hond zijn behoefte heeft kunnen doen voordat u aan boord gaat. Indien hoge nood, dan is er aan boord een eenvoudige uitlaatmogelijkheid.

Uw hond uitlaten in Hoek van Holland »
Uw hond uitlaten in Harwich »

EU-dierenpaspoort*
Het EU-dierenpaspoort vervangt alle in Europa gebruikte paspoorten en soortgelijke documenten die worden gebruikt voor het vervoer van huisdieren naar het buitenland. Het EU-dierenpaspoort bestaat uit twee delen. Een gedeelte met informatie over de identiteit van het dier, de gegeven vaccinaties en eventuele andere behandelingen. Achterin staat een gedeelte dat de uitgever zelf mag invullen. De Nederlandse versie van het EU-dierenpaspoort is verkrijgbaar via uw dierenarts.

* Niet geregistreerde EU landen kunnen reizen met een Third Country Certificate.

Stena Line voorwaarden voor het vervoer van huisdieren

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het welzijn van uw huisdier gedurende de overtocht.

 • Alle huisdieren, behalve honden, dienen in uw voertuig te blijven gedurende de overtocht.

 • Honden dienen in een door Stena Line beschikbaar te stellen kennel vervoerd te worden. Indien u besluit uw hond niet in een kennel te vervoeren dient uw hond in uw voertuig te verblijven gedurende de overtocht.

 • Het is uw verantwoordelijkheid dat uw huisdier voldoet aan alle voorwaarden van het EU-dierenpaspoort. Indien uw huisdier niet voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden is Stena Line gerechtigd uw huisdier aan boord te weigeren. Stena Line kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie.

 • Indien uw huisdier in quarantaine gebracht dient te worden, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen en opvolgen van deze procedure, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening zijn.

 • Stena Line kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten in relatie tot het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

BOEKEN


In de boekingsdialoog geeft u, in de "aan boord extra's" stap, aan of u uw huisdier(en) in de auto of in de kennel meeneemt. Lees hier met welke kosten je rekening moet houden.

OPMERKING: Vergeet na uw boeking niet uw boekingsnummer, EU-dierenpaspoort nummer en chipnummer van uw huisdier aan ons door te geven. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken. Kies "Dierenpaspoort - chipnummer doorgeven" bij de optie "Waar gaat uw bericht over".

Tijdens de reis


Huisdieren tjdens de reis autopassagiers
Reizen met de auto

De gekleurde hanger die u bij check-in gekregen heeft moet te allen tijde zichtbaar zijn achter uw voorruit, aan uw spiegel, totdat u het terrein van de haven verlaten heeft. Tijdens het inschepen dient u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. Meldt u vervolgens met uw huisdier bij de Guest Service op dek 9. Mocht u uw huisdier in de auto willen laten tijdens de overtocht dan dient u zich zonder uw huisdier bij de Guest Service te melden.

Indien u géén gebruik wilt maken van de door Stena Line aangeboden kennels, dan kan dat alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Huisdieren mogen alleen vervoerd worden in uw eigen voertuig.
 • De ventilatie en het drinkwater in uw voertuig moet meer dan voldoende zijn. U dient hier zelf voor te zorgen.
 • Stena Line kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zowel materiële als immateriële schade die voortvloeit uit het niet gebruikmaken van de door haar aangeboden kennels.

* Als u met 6 of meer huisdieren reist dient u aan te tonen wat uw reisdoel is. In geval van wedstrijd of show dient u uw inschrijving te tonen. Tevens dienen huisdieren minimaal 6 maanden oud te zijn voor ze mogen reizen.

Huisdieren tjdens de reis voetpassagiers
Reizen te voet

Voetpassagiers met huisdieren dienen zich te melden bij de Guest Service op dek 9. De medewerker van de Guest Service zorgt ervoor dat uw huisdier in één van de kennels geplaatst wordt. Kinderen moeten minimaal 16 jaar oud zijn om met een huisdier te mogen reizen.

* Als u met 6 of meer huisdieren reist dient u aan te tonen wat uw reisdoel is. In geval van wedstrijd of show dient u uw inschrijving te tonen. Tevens dienen huisdieren minimaal 6 maanden oud te zijn voor ze mogen reizen.

Huisdieren in kenelKennels
Alle huisdieren kunnen in uw voertuig blijven gedurende de overtocht. Echter, bepaalde hondenrassen zijn gevoeliger voor warmte of mindere luchtcirculatie in voertuigen. Wij adviseren eigenaars om extra voorzorgsmaatregelen te nemen en indien beschikbaar uw hond in de kennel te plaatsen.

De kennels hebben de volgende afmetingen:

 • 2 kennels: diepte 100 cm, hoogte 64 cm en breedte 108 cm

 • 7 grote kennels: diepte 100 cm, hoogte 97 cm en breedte 94 cm

 • 16 kleine kennels: diepte 100 cm, hoogte 65 cm en breedte 50 cm

Huisdieren zijn niet toegestaan in de openbare ruimten en ook niet in de hutten. Bij overtreding kan een boete worden opgelegd. De hoogte van de boete bedraagt € 150,-. Kennels zijn beperkt beschikbaar en u dient deze vooraf te reserveren. Dit kunt u bij uw online boeking doen bij stap 4 aan boord. Onze medewerkers van de Guest Service aan boord zullen u de kennel voor uw huisdier toekennen.

Check-in
Bij het inchecken dient u aan te geven dat u een huisdier vervoert. Eén van onze check-in medewerkers zal uw EU- dierenpaspoort en de identiteit van uw huisdier controleren. Indien uw huisdier niet aan de voorwaarden voldoet is Stena Line verplicht uw huisdier te weigeren voor vervoer. Indien u niet de eigenaar bent van het huisdier zoals vermeldt in het pet passport, dan dient u een formulier bij zich te hebben van de eigenaar. Dit heet een Declaration of owner not accompanying pet during journey. Zonder dit formulier mag er niet gereisd worden.

Formulier opslaan »

Bezoek tijdens de overtocht
Zowel voor honden, katten en fretten in de kennels als voor huisdieren die de overtocht in de auto maken raden wij één kort tussentijds bezoek aan. Het bezoek aan uw huisdier in de auto dient u af te stemmen met de Guest Service. De medewerker van de Guest Service zal zorgen voor een korte inspectie op een door de Stena Line medewerker te bepalen tijdstip. Uw huisdier mag niet uit de kennel of uit de auto. Het autodek wordt afgesloten.

Webcam bij de kennels
In de ruimte bij de kennels op dek 8 is een webcam aanwezig. U kunt op uw TV in uw hut op kanaal 6 uw huisdier in de kennel zien tijdens de overtocht.

Na de reis


Nadat u in één van de Stena Line havens van boord gaat kunt u gecontroleerd worden op de benodigde papieren en het EU- dierenpaspoort. Zorg er daarom voor dat u deze papieren bij de hand heeft voor het geval u een dergelijke controle krijgt.