Ons duurzaamheidstraject

Bij Stena Line trachten we onze milieuvoetafdruk in het domein van duurzaamheid te verkleinen.

 

Onze visie is ‘Europa verbinden voor een duurzame toekomst’. In deze toekomst is de scheepvaartindustrie uitstootvrij, zonder dat we de lucht of de oceanen waar we varen vervuilen. In een duurzame toekomst wordt onze sector gekenmerkt door gelijkheid en diversiteit. Er is geen plaats voor intimidatie en iedereen heeft evenveel kans op succes. Dit is de toekomst waar we elke dag naar streven, maar we hebben nog veel werk voor de boeg. Het wordt niet voor niets een duurzaamheidstraject genoemd.

 

 

Onze aandachtsgebieden
Onze duurzaamheidsinspanningen zijn gericht op vijf van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Voor elk aandachtsgebied zijn ambitieuze doelstellingen afgebakend.  Op vlak van gendergelijkheid en betaalbare, schone energie trachten we ons een weg te banen naar een duurzamere toekomst binnen onze sector.

Betaalbare, schone energie

Net zoals in de rest van de maatschappij is er in de scheepvaartindustrie nood aan nieuwe oplossingen om over te stappen op schone energie en niet-fossiele brandstoffen. Stena Line is deze uitdaging aangegaan door zich te richten op projecten rond technologie voor schone energie en energie-efficiëntie om de uitstoot aan land en op zee in te perken. 

 

Meer informatie

Gendergelijkheid

De maritieme sector was eerder conservatief en door mannen gedomineerd, maar daar willen we verandering in brengen. Stena Line heet iedereen welkom, zij het als werknemer, reiziger of zakenpartner, want we zijn ervan overtuigd dat diversiteit en gelijke kansen voor allen de creativiteit en productiviteit ten goede komen.

 

Meer informatie 

Aandacht voor gezondheid en welzijn

Als zorgzaam ferrybedrijf plaatsen we veiligheid voorop en hechten we belang aan de gezondheid en het welzijn van onze gasten en werknemers. Een veilige, positieve werkomgeving waar we om elkaar geven is niet alleen belangrijk voor onze werknemers, maar ook om een geweldige klantbeleving te bieden.

 

Meer informatie

 

Verantwoordelijke consumptie en productie

Bij Stena Line willen we onze klanten duurzame keuzes bieden, want samen moeten we zuinig omgaan met grondstoffen. We verkleinen onze voetafdruk door middel van verantwoorde inkoop, minder afval en meer recycling.

 

Meer informatie

Het onderwaterleven

Onze oceanen staan voor talloze uitdagingen, zoals verzuring, plastic afval en de ophoping van schadelijke chemische stoffen. Als ferrybedrijf zijn de oceanen onze voornaamste hulpbron. Daarom dragen we zorg voor het zeemilieu en trachten we met onze activiteiten een minimale impact te hebben op het onderwaterleven.

 

Meer informatie