Zoek & boek

EXTRA VOORWAARDEN

VOORWAARDEN LOYALITEITSPROGRAMMA STENA LINE

1. Algemeen
De volgende algemene voorwaarden zijn tot nader order van toepassing op het lidmaatschap van de Extra Club (hieronder genoemd de 'Club'). Door het gebruik van het lidmaatschap van de Extra Club verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid ervan.

Stena Line behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Wijziging betreft zowel de inhoud van het programma, het verzamelen van punten, het verzilveren van punten als de participatie van derde partijen in het programma. Leden dienen op de hoogte te zijn van de geldende voorwaarden en veranderingen van het Stena Line Extra programma. Stena Line maakt eventuele wijzigingen in de voorwaarden minimaal 1 week tevoren bekend via de website en via e-mail. Gewijzigde voorwaarden vervangen vanaf de datum van publicatie de eerdere voorwaarden volledig.
Tevens behoudt Stena Line zich het recht voor het programma te beëindigen. U ontvangt hierover minstens 1 maand van tevoren bericht. Stena Line is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van het programma.
Buiten de plichten die uitdrukkelijk zijn aangegeven in de geldende algemene voorwaarden, zijn de Club, noch Stena Line, noch aan haar gerelateerde bedrijven aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten van de leden of niet-leden.

2. Lidmaatschap
2.1 Punten kunnen worden gespaard en verzilverd bij alle Stena Line vestigingen die het Extra programma voeren.

2.2 Het lidmaatschap is alleen mogelijk op persoonlijke titel. Lidmaatschap van bedrijven en/of rechtspersonen is niet mogelijk. Leden kunnen alleen punten sparen en verzilveren op diensten die door henzelf worden afgenomen. (dus niet voor zakelijk gebruik).

2.3 Iedere particulier van 18 jaar of ouder met een postadres in een land waar het programma gevoerd wordt, kan zich aanmelden via onze website. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het aanvragen van het Extra lidmaatschap is gratis.

2.4 Om lid te kunnen worden van Stena Line Extra is een geldig e-mailadres noodzakelijk. Door lid te worden accepteert u dat Stena Line u e-mails, sms-berichten of push berichten vanuit de mobiele app stuurt met puntenoverzichten, nieuws over het loyaliteitsprogramma, nieuwsbrieven en andere aanbiedingen van Stena Line en haar partners.

2.5 Leden ontvangen een Extra lidmaatschapsnummer. Hiermee worden zij herkend als lid.

2.6 Bij verandering in de naam of het adres zal het lid Stena Line informeren via zijn profiel op ‘Mijn Stena Line’.

2.7 Een overzicht van uw puntensaldo en de punten die u heeft gespaard en verzilverd is beschikbaar op ‘Mijn Stena Line’. Punten worden bijgeschreven nadat is gereisd.

2.8 Er zijn drie manieren waarop het lidmaatschap beëindigd kan worden:
1. U bent te allen tijde gerechtigd uw deelname aan het programma te beëindigen. U kunt dit doen door via ‘Mijn Stena Line’ of door een e-mail te sturen naar Stena Line. Uw gespaarde punten vervallen direct na beëindiging van uw lidmaatschap.

2. Wanneer u twee jaar lang geen punten heeft gespaard, behoudt Stena Line zich het recht voor uw lidmaatschap eenzijdig te beëindigen.

3. In geval van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, indien u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u hebt als kaarthouder of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan de Club of de met ons programma gelieerde onderneming(en), zijn wij gerechtigd uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw rekening en de daarop bij geschreven punten te annuleren.

3. Persoonlijke informatie
Stena Line is verantwoordelijk voor alle verzamelde gegevens en informatie. Om de gegevens op de juiste manier te waarborgen en te beheren, volgen wij de wet. Lees voor meer informatie over hoe wij zorgen voor uw gegevens en deze behandelen het privacybeleid van Stena Line.

4. Punten sparen
4.1 Extra punten worden bijgeschreven nadat is gereisd en zijn geldig van de dag waarop ze bijgeschreven zijn tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar. Punten die verlopen, worden op 31 december automatisch van uw saldo afgetrokken.

4.2 Stena Line bepaalt welke tariefsoorten voor overtochten, pakketreizen of prijzen van aan boord aangeschafte producten in aanmerking komen voor het sparen van punten. Stena Line heeft te allen tijde het recht om het aantal punten dat gespaard kan worden op deze tariefsoorten, pakketreizen of prijzen van aan boord aangeschafte producten te wijzigen.

Extra punten kunnen worden gespaard op de van toepassing zijnde tarieven voor overtochten en vooraf gereserveerde faciliteiten aan boord.
Extra punten kunnen worden gespaard op aankopen op de van toepassing zijnde producten aan boord, mits uw kaart is gescand bij de kassa ten tijde van aankoop. Het is niet mogelijk punten te sparen over reserveringen waaraan het lidmaatschapsnummer niet is toegevoegd voordat u gereisd hebt.
U kunt zowel punten sparen op boekingen die direct bij de reserveringsafdeling van Stena Line zijn gedaan, als op boekingen die via een reisbureau zijn gemaakt.
Het is niet mogelijk punten voor bestedingen aan boord toe te kennen nadat u gereisd heeft.
Het is niet mogelijk punten te sparen over boekingen die geheel zijn betaald met punten.
Het is niet mogelijk punten te sparen over producten aan boord waarvoor u ledenkorting heeft ontvangen.
Het is niet mogelijk punten te sparen over tabakswaren en sigaretten.

4.3 Blue-leden ontvangen 5 punten per bestede euro. Gold-leden ontvangen 10 punten per bestede euro.
Stena Line behoudt zich het recht voor afwijkende hoeveelheden punten of geen punten toe te kennen voor producten waarin een dienst van een derde partij is inbegrepen, bijvoorbeeld pakketreizen via dochterondernemingen of reizen inclusief transport door derden.

4.4 Leden kunnen alleen punten sparen over diensten die door henzelf worden afgenomen.

4.5 Leden kunnen alleen punten sparen als hun lidmaatschapsnummer op moment van reservering is opgegeven. De eenvoudigste manier om uw lidmaatschapsnummer te verstrekken is door in te loggen vóór u uw online boeking maakt. Wanneer de boeking telefonisch wordt gedaan, dient u uw lidmaatschapsnummer door te geven voor de boeking is afgerond.

4.6 Punten kunnen niet worden verzameld op groepsreserveringen (i.e. reizen voor 10 personen of meer) of vrachtboekingen.

5. Punten verzilveren
5.1 Extra punten kunnen alleen worden verzilverd op boekingen die direct zijn gemaakt bij Stena Line.

5.2 Extra punten zijn niet inwisselbaar voor contanten.

5.3 Extra punten mogen alleen gebruikt worden door de rekeninghouder en zijn niet overdraagbaar.

5.4 Extra punten kunnen gebruikt worden om Stena Line overtochten geheel of gedeeltelijk te betalen. De tariefsoorten en routes die in aanmerking komen voor het inwisselen van uw punten worden bepaald door Stena Line en kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
Punten kunnen niet verzilverd worden voor bestedingen aan boord, producten met ledenkorting, groepsreserveringen en vrachtboekingen.

5.5 Het lid is zelf verantwoordelijk voor het zich houden aan lokale belastingregels met betrekking tot het verzilveren van punten.

5.6 1 punt = 1 euro cent.

6. Lidmaatschap levels
6.1 U begint als Blue-lid. Dit lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd. Indien u meer dan 6.250 punten spaart, wordt u gepromoveerd tot Gold-lid. Het lidmaatschap van een Gold-lid geldt 12 maanden na promotie. Om Gold-lid te blijven, dient u in de 12 maanden na promotie 12.500 punten te sparen. Indien u minder dan 12.500 punten spaart gedurende 12 maanden, wordt uw lidmaatschap automatisch teruggezet naar Blue.

7. Algemene boekings- en reisvoorwaarden
7.1 Op alle reserveringen en reizen zijn de algemene vervoers- en reisvoorwaarden van toepassing.

Meer informatie over Extra vindt u op de pagina Veelgestelde Vragen op de website.
U kunt ook contact opnemen met onze Helpdesk: extra.nl@stenaline.com.