Gedragscode

Nultolerantiebeleid ten aanzien van wangedrag

Van reizen hoort men te genieten, het moet ontspannend en veilig zijn en iets zijn waar we allemaal naar uitkijken. Bij Stena Line streven we ernaar onze gasten een geweldige reiservaring te bezorgen en we zetten ons in om al onze gasten een veilige en zekere omgeving te bieden, ongeacht hun geslacht, seksualiteit, etniciteit of religieuze overtuiging. We zijn er erg trots op dat we onze schepen, havens en terminals schoon en netjes houden en we stellen uw steun bij de handhaving van onze hoge normen zeer op prijs.

 

Al onze werknemers leven deze principes en waarden na, met respect en zorg voor al onze gasten. Ze staan klaar om te helpen. Gelieve ze te respecteren en alle instructies die ze geven op te volgen.

 

Gelieve ons thuis te respecteren alsof het uw eigen thuis is

 

Ons schip is het tijdelijke thuis van onze bemanning. Zij wonen en werken aan boord van het schip en daarom vragen wij al onze gasten om daar respectvol mee om te gaan en hun thuis te behandelen zoals u uw eigen thuis zou behandelen. 

 

We treden op wanneer dat nodig is

 

Storende gasten kunnen de reis voor iedereen verpesten. Zij kunnen een schip, de passagiers en de bemanning in gevaar brengen en iedereen tot last zijn. Wij zullen altijd streng optreden om onze bemanning, andere gasten en het schip te beschermen tegen wangedrag.

 

Gedragscode

 

Alle passagiers moeten ervoor zorgen dat hun gedrag acceptabel is en zich onthouden van onaanvaardbaar gedrag, waaronder, maar niet beperkt tot:

 

 • intimiderend, bedreigend taalgebruik of gedrag tegenover andere gasten of de bemanning;
 • lawaaierig en luidruchtig gedrag of handelen op een manier die gevaar of onrust kan veroorzaken;
 • geen toezicht houden op kinderen onder de 15 jaar en er niet voor zorgen dat ze altijd worden vergezeld door een verantwoordelijke volwassene;
 • het gebruik van grove of beledigende taal, gebaren, beledigingen of soortgelijk gedrag;
 • voeten op stoelen of rugleuningen plaatsen of op de stoelen gaan liggen;
 • dronken en/of storend gedrag vertonen als gevolg van alcohol of drugs;
 • alcohol aan boord van het schip brengen voor consumptie tijdens de overtocht;
 • het niet dragen van gepaste kleding, het uittrekken van schoenen of de voeten op het meubilair plaatsen;
 • de inrichting van het schip, nooduitgangen of alarmen beschadigen of hinderen;
 • roken op niet toegestane plaatsen;
 • zaken overboord gooien (maak gebruik van de daarvoor bestemde vuilnisbakken);
 • beschadigen van eigendommen of uitrusting, inclusief hutten en slaapvertrekken, afval op de grond werpen of meubilair/uitrusting bevuilen.

 

We vragen u om ervoor te zorgen dat al onze faciliteiten met respect worden behandeld en netjes worden achtergelaten voor de volgende gasten.

 

Nultolerantiebeleid ten aanzien van inbreuken op de gedragscode

 

Stena Line hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van storend gedrag van passagiers. Iedereen die één van de bovenstaande regels overtreedt, zal van het schip worden verwijderd en zal niet langer welkom zijn op toekomstige overtochten met Stena Line. Indien wij van mening zijn dat u zich tijdens de overtocht op een ontoelaatbare manier gedragen heeft, zullen wij alle maatregelen nemen die wij redelijk achten om te voorkomen dat u uw gedrag voortzet, waaronder:

 

 • een permanent verbod om met Stena Line te reizen;
 • de toegang tot het schip weigeren, of indien u al aan boord bent, eisen dat u het schip voor vertrek verlaat;
 • alle verdere boekingen annuleren, inclusief eventuele terugreizen.

 

Wij zullen de autoriteiten op de hoogte stellen van eventuele strafbare schade en/of overtredingen die u heeft begaan terwijl u zich op het schip van Stena Line bevond.

 

Help ons de reis voor iedereen aangenaam te maken en zorg ervoor dat u zich op een verantwoordelijke en beschaafde manier gedraagt.

 

Wees verantwoordelijk. Wees respectvol. Wees beschaafd. Laten we er een reis van maken waar iedereen van kan genieten.