Zoek & boek

Voorwaarden | Cadeaubon

Cadeaubonnen worden uitgegeven door Stena Line Travel Group AB welke is geregistreerd in Helsingborg, Sweden postcode 1324, S-252 78.

Hieronder kun je de belangrijkste punten uit de voorwaarden lezen:

 • Cadeaubonnen zijn 36 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Na 36 maanden vanaf de datum van uitgifte zal het eventuele resterende saldo worden geannuleerd. De geldigheid van de cadeaubonnen kan niet worden verlengd.
 • Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt als volledige of gedeeltelijke betaling voor Stena Line overtochten en/of vakantieproducten die u boekt bij Stena Line Travel Group AB. Als de kosten van de reservering hoger zijn dan de waarde van de cadeaubon, moet het resterende bedrag worden betaald op het moment van de boeking.
 • Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld in de valuta van uitgifte.
  Meerdere cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld in dezelfde transactie tot aan de waarde van de boeking.
 • Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van goederen aan boord van de Stena Line schepen.
 • Cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van andere cadeaubonnen.
 • Cadeaubonnen worden niet terugbetaald en kunnen niet worden ingewisseld voor geld. Als een reservering wordt betaald met cadeaubonnen en vervolgens wordt geannuleerd, zal de restitutie waar u mogelijk recht op heeft, worden toegevoegd aan het saldo van de cadeaubon.
 • Het risico van verlies en titel voor Cadeaubonnen doorgeven aan de koper op onze elektronische overdracht van de cadeaubon aan de koper of de aangewezen ontvanger, afhankelijk van welke van toepassing is. Stena Line Travel Group AB is niet verantwoordelijk voor eventuele cadeaubonnen die zijn verloren, gestolen, beschadigd, vernietigd of gebruikt zonder uw toestemming.
 • Stena Line Travel Group AB behoudt zich het recht voor om cadeaubonnen te weigeren die zijn veranderd, gedupliceerd, beschadigd of frauduleus verkregen. 
 • Alle boekingen van ferry overtochten zijn onderhevig aan Stena Line voorwaarden.
  Te allen tijde behoudt Stena Line zich het recht voor om de voorwaarden van cadeaubonnen te wijzigen en om passende maatregelen te nemen, met inbegrip van de annulering van cadeaubonnen, indien, zij naar eigen inzicht, een dergelijke actie nodig acht. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
 • Tenzij anders bepaald door toepasselijke wetgeving, sluit u een contract met Stena Line Travel Group AB. De algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming het Nederlandse recht. Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit contract en deze algemene voorwaarden dienen voorgelegd te worden aan een Nederlandse rechtbank.

De volledige voorwaarden zijn beschikbaar via www.sembo.co.uk/pages/terms (Engelstalig)