Zoek & boek

Bagageregels

Wat zijn de regels voor het meenemen van bagage op de schepen?


Onbeperkte bagage

Om goed voorbereid op reis te gaan adviseren wij u om onze bagageregels door te nemen.


Handbagage

U mag per persoon 1 stuk handbagage van maximaal 12 kg meenemen (maximale afmetingen 60 x 50 x 40 cm.) aan boord van de ferry. Daarnaast mag u maximaal 2 stuks extra bagage meenemen (maximaal 20 kg per stuk). Deze bagage zal op de dagafvaarten worden ingecheckt. Indien men een hut heeft geboekt dan dient de bagage in de hut te worden gezet.

Stena Line is gerechtigd een toeslag te vragen voor extra bagage.

Vervoer van gevaarlijke goederen of bagage

In verband met de veiligheid aan boord van onze schepen zijn onderstaande artikelen niet toegestaan of onder strikte voorwaarden:

  • Gevaarlijke stoffen/goederen

  • Vuur- en schietwapens

  • Explosieven en ontvlambare stoffen

  • Chemische en toxische stoffen


Gevaarlijke stoffen/goederen
Gevaarlijke stoffen/goederen worden niet geaccepteerd, behalve in bijzondere omstandigheden en op speciale voorwaarden, waarover bijzonderheden kunnen worden verkregen op aanvraag. Alle gevaarlijke stoffen/goederen die gespecificeerd zijn in de "Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Stoffen", uitgegeven door de "Inter-Gouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie" (IMCO) of die gespecificeerd worden in de nationale wetgeving of voorschriften van de Vervoerder, dienen schriftelijk te worden opgegeven.

Explosieven, vuur- & schietwapens en drugs
Vervoer van vuurwapens voor sportief gebruik is onder beperkte en strikte voorwaarden toegestaan. U dient vooraf contact op te nemen met Klant Contact Center via 0174 315 811. Vervoer van ammunitie, explosieven en drugs aan boord is verboden.

Scherpe voorwerpen
Vervoer van slag- en steekwapens, scherpe voorwerpen (zoals zakmes, nagelvijl) aan boord is verboden.

Chemische, ontvlambare en toxische stoffen
Het is niet toegestaan reserveflessen met brandstof (flessen met benzine of diesel) of soortgelijke zaken mee te nemen. Verf, chemicaliën en aanverwante producten worden eveneens als gevaarlijke goederen beschouwd en mogen niet meegenomen worden aan boord van de schepen van Stena Line. Het meenemen van gasflessen in campers en caravans is toegestaan, mits er rekening gehouden wordt met de volgende regel: maximaal 3 cylinders butaan/propaan (het gecombineerde gewicht mag niet hoger zijn dan 47kg) is alleen toegestaan voor verlichtings-, kook- of verwarmingsdoeleinden. De gasflessen moeten worden vastgezet, mogen niet aangesloten zijn en moeten uit staan.

Voorwaarden

Voor meer informatie over reizen met gevaarlijke goederen zie onze algemene vervoers- en reisvoorwaarden:
Vervoersvoorwaarden »
Reisvoorwaarden »

Bagage kwijt of vergeten?

Wanneer u bagage heeft laten liggen op de ferry, kunt u hierover informatie opvragen op het volgende email adres: checkin.supervisors@stenaline.com.

Passagiers die zich niet houden aan onze bagageregels kunnen worden geweigerd, zonder enige restitutie. Daarnaast hebben wij het recht om redenen van veiligheid en beveiliging te vragen om fouillering van passagiers en doorzoeking van hun bagage.