Vervoer van artikelen waarvoor beperkingen gelden

Kan ik extra brandstof meenemen?

Nee, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften mogen geen reservecontainers met brandstof in privévoertuigen worden vervoerd.

 

Kan ik met gas reizen?

Volgens de internationale en Britse wetgeving moeten passagiers die gassen willen vervoeren in cilinders (druk- of gashouders) voldoen aan de volgende bepalingen waaraan het bedrijf verplicht is zich te houden in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften. Er kunnen andere gassen zijn, niet specifiek hieronder vermeld, die het bedrijf kan vervoeren en waarover onze vrachtafdeling advies kan verstrekken. De verantwoordelijkheid om te controleren of de te vervoeren stoffen of artikelen moeten worden gedeclareerd ligt te allen tijde bij de klant; Stena Line kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor vertraging of weigering om dergelijke items voor verscheping te accepteren als niet aan de wettelijke voorschriften of voorwaarden is voldaan of als deze niet aan ons zijn meegedeeld op het moment van de boeking.

 

Propaan- en butaangas uitsluitend voor privégebruik (d.w.z. kampeerdoeleinden) mag worden vervoerd in cilinders tot een totaal van 47 kg (exclusief het gewicht van de gastank).

 

Duikgassen (inclusief lucht) voor persoonlijk gebruik mogen worden vervoerd in privévoertuigen die worden gebruikt om passagiers en hun persoonlijke duikuitrusting te vervoeren in overeenstemming met de volgende voorwaarden: (i) Gascilinders moeten voor persoonlijk gebruik van de passagier zijn. (ii) Het maximale aantal cilinders per voertuig is zes, van formaat ‘F’ of kleiner (d.w.z. tot 60 liter totale watercapaciteit), met SAMENGEPERSTE LUCHT (UN1002), SAMENGEPERSTE ZUURSTOF (UN1072) of SAMENGEPERST GAS, OXIDEREND N.E.G. (zuurstof, stikstofoxide) (UN3156) (over het algemeen bekend onder de handelsnaam ‘Entenox’). (iii) Alle cilinders moeten in het voertuig worden vastgezet om beweging te voorkomen. (iv) Andere gevaarlijke goederen (met inbegrip van ontvlambare gassen en ontvlambare vloeistoffen) mogen onder geen enkele omstandigheid in hetzelfde voertuig worden vervoerd als deze gassen voor 'duikgebruik'.

 

Medische zuurstof voor persoonlijk gebruik in privévoertuigen (gebruikt om zieke of gehandicapte personen te vervoeren). Voertuigen mogen er maximaal 6 vervoeren van maat 'F' of kleiner (d.w.z. tot 60 liter totale watercapaciteit) met UN 1072 – samengeperste zuurstof, mits de patiënt een brief heeft van een arts waarin staat dat hij/zij medische zuurstof nodig heeft.

 

Kalibratiegas dat niet giftig is en uitsluitend voor kalibratiedoeleinden wordt gebruikt, mag worden vervoerd mits de totale watercapaciteit van de drukhouders (cilinder) of kleine houders met gas (gaspatronen) niet meer dan 50 liter bedraagt.

 

Niet ontvlambare gassen (klasse 2.2) kunnen worden geaccepteerd voor verscheping indien ze worden vervoerd bij een druk van minder dan 200 kPa bij 20ºC en geen vloeibaar gemaakt of gekoeld vloeibaar gas zijn. Opmerking: maat F heeft een inhoud van 9,4 liter water, met afmetingen van ongeveer 930 mm x 140 mm.

 

Houd er rekening mee dat de transportvereisten in gelijke mate van toepassing zijn op nominaal lege cilinders, aangezien de internationale regelgeving 'lege' drukhouders (cilinders) als gevaarlijke goederen beschouwt, tenzij deze gezuiverd zijn en hiervan een certificaat dragen dat aantoonbaar bij de cilinder hoort. Behalve bij gebruik in medische toepassingen, moet de gastoevoer naar de vervoerde cilinders altijd worden afgesloten voor de hierboven genoemde doeleinden; alle cilinders moeten voldoende beveiligd zijn tegen beweging van het schip en uit de buurt van ontstekings- en hittebronnen worden gehouden. We behouden ons het recht voor om te controleren of een cilinder leeg is of om een certificaat te vragen als bewijs van reiniging/zuivering als cilinders worden vervoerd en aan ons als ‘leeg’ worden verklaard. Alle hierboven vermelde items moeten ten minste 24 uur voor de datum en tijd van vertrek aan het Bedrijf worden gemeld door ons Contact Centre te bellen en opnieuw bij de incheckbalie bij aankomst in de haven. Acetyleengas mag op geen enkel moment of onder geen enkele omstandigheid worden vervoerd.

 

Kan ik op een ferry reizen met vuurwapens en/of munitie?

Vuurwapens, sportwapens en munitie worden alleen vervoerd in overeenstemming met het strikte Bedrijfsbeleid, dat rekening houdt met alle statutaire en/of wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op onze routes op het moment van reizen. Vuurwapens, sportwapens en munitie moeten voorafgaand aan de datum en tijd van vertrek aan het bedrijf worden gemeld door onze Reserveringsafdeling te bellen. Deze boeking en de verklaring moeten minimaal 24 uur voor de vertrektijd geregeld worden en opnieuw aangemeld worden bij de incheckbalie bij aankomst in de haven. Het kan ook zijn dat je op een vrachtticket moet reizen, afhankelijk van de vervoerde items. Aangezien de wetgeving kan veranderen, behouden wij ons het recht voor om onze algemene vervoersvoorwaarden op korte termijn aan te passen. 

 

Er mogen maximaal 1000 patronen van VN-klasse 1.4s zonder documentatie worden vervoerd in een privévoertuig, op voorwaarde dat de patronen in de originele verpakking van de fabrikant zitten. Hoeveelheden die dit bedrag overschrijden, of die geen klasse 1.4s zijn, moeten worden gedeclareerd en vervoerd volgens de volledige bepalingen van de IMDG-code; en alleen als het "Conformiteitsdocument voor Gevaarlijke Goederen" van het schip dergelijk vervoer toestaat. Munitie in grotere hoeveelheden dan 1000 patronen die alleen zouden worden vervoerd wanneer begeleid door een Verklaring van Gevaarlijke Goederen moet worden geboekt en uitgegeven via onze vrachtafdeling (en dit is ook afhankelijk van het schip/de route die wordt aangevraagd, en of het geautoriseerd is om dit te doen volgens het statutaire scheepscertificaat). Deze vragen moeten worden doorverwezen naar onze afdeling Vracht reserveringen.

 

Het is een vereiste dat elk vuurwapen te allen tijde wordt begeleid door de afgifte van een vergunning die geschikt is voor het land van vertrek en/of bestemming, en die indien gevraagd beschikbaar moet zijn voor inspectie. Wanneer een voertuig met vuurwapens aankomt in de haven, worden onze dienstdoende manager en de havenbeveiliging op de hoogte gebracht en worden lokaal gedocumenteerde procedures gevolgd om ervoor te zorgen dat de volgende acties plaatsvinden, indien van toepassing: 

 

De vuurwapens, sportwapens en munitie blijven in het voertuig voor de duur van de overtocht, op voorwaarde dat:

a) De vuurwapens, sportwapens en munitie uit het zicht blijven en worden opgeborgen in een geschikte afgesloten kist in de kofferbak van het voertuig.

b) De laadofficier of zijn aangewezen plaatsvervanger heeft bevestigd dat alle deuren van het voertuig zijn vergrendeld.

c) Voertuigpassagiers blijven onder nauw toezicht totdat ze het autodek hebben verlaten.

 

Wanneer het schip op zijn bestemming aankomt, zal de procedure in omgekeerde volgorde verlopen, volgens de lokale gedocumenteerde procedures in de betreffende haven.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de gast om over alle benodigde informatie over de wapens, serienummers, jachtvergunningen en wapenvergunningen te beschikken, indien van toepassing. 

 

Voetpassagiers

Het vervoer van vuurwapens, sportwapens, munitie, zwaarden, messen, steekwapens en gevaarlijke stoffen door voetpassagiers is te allen tijde verboden. Meer informatie, indien nodig, is verkrijgbaar bij de dienstdoende manager in de vertrekhaven. 

 

Kan ik reizen met gevaarlijke goederen?

Het is niet toegestaan om te reizen met gevaarlijke goederen, vuurwapens of munitie zonder onze voorafgaande toestemming. De persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig moet zich te allen tijde houden aan alle toepasselijke voorschriften zoals geldende op het moment van boeken en reizen, en, indien van toepassing, op verzoek relevante verklaringen of vergunningen kunnen overleggen. Gevaarlijke goederen voor vervoer over zee, zoals gereguleerd in de International Maritime Dangerous Goods (IMDG)-code omvat stoffen of artikelen die zijn geclassificeerd en geïdentificeerd in de volgende categorieën:

  • Explosieve stoffen of artikelen (klasse 1)
  • Gassen (ontvlambaar, niet-ontvlambaar, toxisch – klasse 2.1, 2.2 of 2.3)
  • Ontvlambare vloeistoffen (klasse 3) 
  • Ontvlambare vaste stoffen (klasse 4.1, 4.2 of 4.3)
  • Oxiderende stoffen en organische peroxiden (klasse 5.1 of 5.2)
  • Giftige en besmettelijke stoffen (klasse 6.1 of 6.2) 
  • Radioactief materiaal (klasse 7)
  • Bijtende stoffen (klasse 8) 
  • Diverse gevaarlijke stoffen en artikelen (klasse 9)
  • Zeeverontreinigende stoffen (volgens de MARPOL-regels)

Het is niet praktisch om specifieke items op te sommen die geclassificeerd zijn als gevaarlijke goederen, omdat het een niet-uitputtende lijst is. De verantwoordelijkheid om te controleren of de te vervoeren stoffen of artikelen moeten worden gedeclareerd ligt te allen tijde bij de klant; Stena Line kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor vertraging of weigering om dergelijke items voor verscheping te accepteren als niet aan wettelijke voorschriften of voorwaarden is voldaan. 

 

Mag ik varkensvlees of varkensvleesproducten vanuit de EU of EVA naar Groot-Brittannië brengen?

 

Vanaf 1 september 2022 is het illegaal om varkensvlees of varkensvleesproducten van meer dan 2 kg uit de EU en de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) naar Groot-Brittannië te brengen, tenzij deze producten het EU-keurmerk hebben of commercieel zijn verpakt als ‘van EU-oorsprong’. Dit geldt niet voor commerciële invoer, die niet door de maatregel wordt beïnvloed.