Zoek & boek

Persbericht - Stena Line verscherpt de focus op gelijkheid en inclusie


Linnea Berg, 2-de officier op de Stena Scandinavica, varent op de Göteborg-Kiel route
Stena Line verscherpt de focus op gelijkheid en inclusie

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, lanceert Stena Line een nieuw aandachtsgebied in het kader van haar duurzaamheidsstrategie, namelijk 'Gelijkheid en Inclusie'. Dit is een onderdeel van de groeiende betrokkenheid van het bedrijf bij het creëren van een duurzame werkomgeving en een belangrijke stap om een leidende positie te verwerven in duurzame scheepvaart.

Stena Line streeft naar het behoud en de ontwikkeling van een duurzame werkomgeving, waar werknemers niet worden geïntimideerd en waarbij iedereen gelijke kansen krijgt ongeacht leeftijd, religie, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, etniciteit of handicap.

"Bij Stena Line is iedereen welkom, of je hier nu wilt werken, met ons wilt reizen of een van onze zakelijke partners wilt zijn. Vandaar dat we onze focus op deze belangrijke kwestie gaan vergroten door een nieuw aandachtsgebied toe te voegen aan onze duurzaamheidsstrategie", zegt Ian Hampton, Chief People & Communications Officer bij Stena Line.

De duurzaamheidsstrategie van Stena Line is gebaseerd op de wereldwijde doelen van de VN voor duurzame ontwikkeling en houden rechtstreeks verband met de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. 'Gelijkheid en Inclusie' zal het vijfde aandachtsgebied zijn naast de bestaande vier gebieden: schone energie, goede gezondheid en welzijn, leven onder water en verantwoorde consumptie. Voor elk gebied zijn ambitieuze doelen gesteld en de ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd met als doel een leidende positie te krijgen in duurzame scheepvaart.

"Voor 'Gelijkheid en Inclusie' zijn de langetermijndoelen onder anderen gesteld op het realiseren van minimaal 30 procent vrouwen in leidinggevende posities in 2022 en een 'zero-tolerance' op het gebied van intimidatie op de werkvloer. In 2018 ondertekende Stena Line ook de 'Women in Maritime-pledge' van Maritime UK om 'een werkgelegenheidscultuur' op te bouwen die actief is in het ondersteunen en bevorderen van genderdiversiteit, op alle niveaus binnen onze organisatie en binnen de sector", zegt Margareta Jensen Dickson, Head of People bij Stena Line.

Belangrijkste initiatieven 2019
In 2019 zal Stena Line zich verder gaan concentreren op initiatieven tegen intimidatie, het verbeteren van wervingssystemen en -procedures en het bevorderen van maritieme carrières voor zowel mannen als vrouwen. "We moeten een aantal ambitieuze maar haalbare doelen waarmaken. Bijvoorbeeld, het identificeren van de belemmeringen in relatie tot rekrutering en (loopbaan)ontwikkeling van vrouwen en het in kaart brengen van beleidslijnen ter ondersteuning van een gezinsvriendelijke werkplek en een balans tussen werk en privéleven voor iedereen", aldus Margareta Jensen Dickson.

Zorg voor klanten
"Net als wij zijn onze klanten divers en hoe meer kennis we krijgen, hoe beter we zullen worden in het vervullen van hun wensen en verwachtingen en in het creëren van een geweldige reiservaring, die laat zien dat de klant bij Stena Line op de eerste plaats komt", zegt Ian Hampton.

Foto: Linnea Berg, 2-de officier op de Stena Scandinavica, varent op de Göteborg-Kiel route