Prijs zoeken

Privacy Policy

Stena Line respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacy algemeen
Wij maken u erop attent dat wij enkele door u te verstrekken gegevens, zoals naam, adres, e-mail adres en enkele boekingsgegevens, opnemen in ons consumentenbestand en kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
Stena Line BV heeft haar consumentenbestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder registratienummer 1033354. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u onder het kopje 'Melden>Meldingenregister' een gedetailleerd overzicht opvragen van de inhoud en het gebruik van deze database.

Indien u geen post en/of e-mail van Stena Line wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier. Kies de optie 'adreswijziging' en vermeld daarbij uw volledige adres, e-mail adres en dat u geen post en/of e-mail meer wenst te ontvangen van Stena Line.

Privacy op internet
De verzamelde gegevens die wij gebruiken worden in de volgende categorieën verdeeld:
Informatie in ons Access log
Cookies
Klantgegevens
Informatie over geregistreerden
Informatie over E-mail

Informatie in ons Access log
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijk) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegeven niet als individuele (persoons)gegevens, maar om de navigatie van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Ons boekingssysteem maakt gebruik van cookies om de unieke identiteit van elke bezoeker aan onze site te garanderen. Deze cookies worden tijdelijk in het geheugen opgeslagen (dus niet weggeschreven naar een bestand) en bevatten slechts een 'string' ter identificatie die 32 bytes lang is.

Echter, u kunt een cookie laten opslaan in uw computer waarmee u bij uw volgende bezoek aan de site automatisch inlogt. Hierdoor kunt u sneller boeken. U kunt deze mogelijkheid aan- of uitzetten met behulp van het vinkvakje op de pagina 'Bekijk/wijzig boeking'. Het boekingssysteem werkt niet als u de acceptatie van cookies heeft uitgezet in uw browser.

Klantgegevens
Als u een overtocht boekt, hebben we uw naam, e-mailadres, adres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Indien u iets cadeau krijgt, verzamelt Stena Line dus alleen de boekings- en adresgegevens van de 'derde'.

Informatie over geregistreerden
Als u bij ons een account aanmaakt, bewaren van u de volgende gegevens:
Informatie over fysiek contact
Informatie over online contact
Demografische data
Informatie over voorkeuren

Deze gegevens worden gebruikt ter aanvulling en ondersteuning van de huidige bedrijfsactiviteit; voor research & development en; om contact op te nemen met bezoekers voor verkoop van diensten of producten, zodat we u brochures of andere gevraagde informatie kunnen toezenden en om onze website te verberen.

Informatie over E-mail
Wij gebruiken e-mail adressen om e-mail die wij ontvangen te beantwoorden. Deze adressen worden alleen hiervoor gebruikt en wij delen deze niet met derden buiten Stena Line.

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is, dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor het aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden voor zover daarvoor ook toestemming is verleend.

Stena Line verkoopt uw gegevens niet
Stena Line zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die voor ons werken. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Stena Line
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Als wij uw gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Toepasselijkheid
Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Stena Line zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke boeking en elke overeenkomst.

Vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar de pagina Mijn Stena Line.

Als u wenst te reageren op ons Privacy Policy of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u een e-mail sturen naar info.nl@stenaline.com.