Prijs zoeken

EXTRA VOORWAARDEN

VOORWAARDEN LOYALITEITSPROGRAMMA STENA LINE

1. Algemeen
De volgende algemene voorwaarden zijn tot nader order van toepassing. Door het gebruik van het Extra programma verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid ervan.

Stena Line behoudt zich het recht voor om het Extra programma te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijziging betreft zowel het verzamelen van punten, het verzilveren van punten als de participatie van derde partijen in het programma. Tevens behoudt Stena Line zich het recht voor het programma te beëindigen. U ontvangt hierover minstens 1 maand van tevoren bericht. Stena Line is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van het programma.

2. Lidmaatschap
2.1 Punten kunnen worden gespaard en verzilverd bij alle Stena Line vestigingen die het Extra programma voeren.

2.2 Het lidmaatschap is alleen mogelijk op persoonlijke titel. Lidmaatschap van bedrijven en/of rechtspersonen is niet mogelijk. Leden kunnen alleen punten sparen en verzilveren op diensten die door henzelf worden afgenomen. (dus niet voor zakelijk gebruik).

2.3 Iedere particulier van 18 jaar of ouder met een postadres in een land waar het programma gevoerd wordt, kan zich aanmelden via onze website. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het aanvragen van het Extra lidmaatschap is gratis.

2.4 U kunt maximaal vijf gezinsleden toevoegen aan uw lidmaatschap. Elk gezinslid kan punten sparen voor dezelfde rekening. Gezinsleden kunt u registreren via uw profiel op Mijn Stena Line. Alle gezinsleden moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
Alleen de rekeninghouder kan wanneer hij Gold lidmaatschap heeft en reist, reserveren voor toegang van de Stena Plus Lounge voor hem/haar en één introducé. (N.B. Op de route Frederikshavn - Göteborg kan de gratis stoel alleen geboekt worden voor de kaarthouder). Deze aanbieding is op basis van beschikbaarheid.

2.5 Om lid te kunnen worden van Stena Line Extra is een geldig e-mailadres noodzakelijk. Door lid te worden accepteert men dat Stena Line u e-mails stuurt met puntenoverzichten, nieuws over het loyaliteitsprogramma, nieuwsbrieven en andere aanbiedingen van Stena Line en haar partners.
Stena Line zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan externe partijen, maar behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden.

2.6 Leden ontvangen een Extra lidmaatschapsnummer. Hiermee worden zij herkend als lid.

2.7 Bij verandering in de naam of het adres zal het lid Stena Line informeren via zijn profiel op ‘Mijn Stena Line’.

2.8 Stena Line BV is in Nederland verantwoordelijk voor alle data en informatie die wordt verzameld.
Door lid te worden van Extra stemt u toe dat Stena Line persoonlijke gegevens in elektronische vorm vastlegt en onderhoudt. Hieronder valt registratie van naam, adres, aantal gemaakte overtochten en verzamelde punten.
Stena Line BV heeft haar consumentenbestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder registratienummer 1033354. Op de website www.cbpweb.nl kunt u onder het kopje 'openbare registers' een gedetailleerd overzicht opvragen van de inhoud en het gebruik van deze database.

2.9 Leden dienen op de hoogte te zijn van de geldende voorwaarden en veranderingen van het Stena Line Extra programma. Stena Line maakt eventuele wijzigingen in de voorwaarden minimaal 1 week tevoren bekend via de website en via e-mail.

2.10 Een overzicht van uw puntensaldo en de punten die u heeft gespaard en verzilverd is beschikbaar op ‘Mijn Stena Line’. Punten worden bijgeschreven nadat is gereisd.

2.11 Er zijn drie manieren waarop het lidmaatschap beëindigd kan worden:
1. U bent te allen tijde gerechtigd uw deelname aan het programma te beëindigen. U kunt dit doen door een brief/e-mail te schrijven naar Stena Line. Uw gespaarde punten vervallen direct na beëindiging van uw lidmaatschap.

2. Wanneer u twee jaar lang geen punten heeft gespaard, behoudt Stena Line zich het recht voor uw lidmaatschap eenzijdig te beëindigen.

3. In geval van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, indien u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u hebt als kaarthouder of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan ons of de met ons programma gelieerde onderneming(en), zijn wij gerechtigd uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw rekening en de daarop bij geschreven punten te annuleren.

3. Punten sparen
3.1 Extra punten worden bijgeschreven nadat is gereisd en zijn geldig tot en met 24 maanden na bijschrijving. Punten die verlopen, worden op de laatste dag van de maand automatisch van uw saldo afgetrokken.

3.2 Stena Line bepaalt welke tariefsoorten voor overtochten, pakketreizen of prijzen van aan boord aangeschafte producten in aanmerking komen voor het sparen van punten. Stena Line heeft te allen tijde het recht om het aantal punten dat gespaard kan worden op deze tariefsoorten, pakketreizen of prijzen van aan boord aangeschafte producten te wijzigen.

Extra punten kunnen worden gespaard op de van toepassing zijnde tarieven voor overtochten en vooraf gereserveerde faciliteiten aan boord.
Extra punten kunnen worden gespaard op aankopen op de van toepassing zijnde producten aan boord, mits uw kaart is gescand bij de kassa ten tijde van aankoop. Het is niet mogelijk punten te sparen over reserveringen waaraan het lidmaatschapsnummer niet is toegevoegd voordat u gereisd hebt.
U kunt zowel punten sparen op boekingen die direct bij de reserveringsafdeling van Stena Line zijn gedaan, als op boekingen die via een reisbureau zijn gemaakt.
Het is niet mogelijk punten voor bestedingen aan boord toe te kennen nadat u gereisd hebt.
Het is niet mogelijk punten te sparen over boekingen die geheel zijn betaald met punten.
Het is niet mogelijk punten te sparen over producten aan boord waarvoor u ledenkorting heeft ontvangen.

3.3 Blue-leden ontvangen 5 punten per bestede euro. Gold-leden ontvangen 10 punten per bestede euro.
Stena Line behoudt zich het recht voor afwijkende hoeveelheden punten of geen punten toe te kennen voor producten waarin een dienst van een derde partij is inbegrepen, bijvoorbeeld pakketreizen via dochterondernemingen of reizen inclusief transport door derden.

3.4 Leden kunnen alleen punten sparen over diensten die door henzelf worden afgenomen.
Dit geldt niet voor gezinsleden die sparen via het zgn. ‘Family account’ aan het lidmaatschap gekoppeld zijn.

3.5 Leden kunnen alleen punten sparen als hun lidmaatschapsnummer op moment van reservering is opgegeven. De eenvoudigste manier om uw lidmaatschapsnummer te verstrekken is door in te loggen vóór u uw online boeking maakt. Wanneer de boeking telefonisch wordt gedaan, dient u uw lidmaatschapsnummer door te geven voor de boeking is afgerond.

3.6 Punten kunnen niet worden verzameld op groepsreserveringen (i.e. reizen voor 10 personen of meer) of vrachtboekingen.

4. Punten verzilveren
4.1 Extra punten zijn niet inwisselbaar voor contanten.

4.2 Extra punten mogen alleen gebruikt worden door de rekeninghouder en zijn niet overdraagbaar.

4.3 Extra punten kunnen gebruikt worden om Stena Line overtochten geheel of gedeeltelijk te betalen. De tariefsoorten en routes die in aanmerking komen voor het inwisselen van uw punten worden bepaald door Stena Line en kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
Punten kunnen niet verzilverd worden voor bestedingen aan boord, producten met ledenkorting, groepsreserveringen en vrachtboekingen.
Punten kunnen alleen worden verzilverd op boekingen die direct zijn gemaakt bij Stena Line.

4.4 Het lid is zelf verantwoordelijk voor het zich houden aan lokale belastingregels met betrekking tot het verzilveren van punten.

4.5 1 punt = 1 euro cent.

5. Lidmaatschap levels
5.1 U begint als Blue-lid. Dit lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd. Indien u meer dan 6.250 punten spaart, wordt u gepromoveerd tot Gold-lid. Het lidmaatschap van een Gold-lid geld 12 maanden na promotie. Om Gold-lid te blijven, dient u in de 12 maanden na promotie 12.500 punten te sparen. Indien u minder dan 12.500 punten spaart gedurende 12 maanden, wordt uw lidmaatschap automatisch teruggezet naar Blue.

6. Algemene boekings- en reisvoorwaarden
6.1 Op alle reserveringen en reizen zijn de algemene vervoers- en reisvoorwaarden van toepassing.

Meer informatie over Extra vindt u op de pagina Veelgestelde Vragen op de website.
U kunt ook contact opnemen met onze Helpdesk: extra.nl@stenaline.com.